• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

פרטי ספריה

ספריה איזורית הגליל העליון, מכללת תל-חי, ד.נ. הגליל העליון 12210
טלפון 04-6900907 פקסימיליה 04-6900906
דואר אלקטרוני: Rachel-as@hotmail.com
שם מנהל/ת הספרייה: רחל אשכנזי

שעות פתיחה

הספריה המרכזית:
ימים א'-ה' בין השעות 8:15 - 18:45

ספריית המכללה:
יום ו' בין השעות 8:15 - 11:45

ספרים פופולרים

סניפים
ספריית שדה נחמיה
קיבוץ שדה נחמיה
04-6945192

ספריית שמיר
קיבוץ שמיר 12135
04-6947837

ספריית שניר
קיבוץ שניר 12250
04-6952503

ספריית עמק החולה
קיבוץ כפר בלום 12150
04-6941381

ספריית עיינות ירדן
קיבוץ עמיר 12140
04-6954494

ספריית סאסא
קיבוץ סאסא 13870
04-6988527

ספריית לב העמק
נאות מרדכי 12120
04-6948154

ספריית מבוא הגליל
איילת השחר 12200
04-6932618

ספריית פסגות
יראון 13855
04-6988311

ספריית עלי גבעה
כפר גלעדי 12210
04-6901114

ספריית כפר הנשיא
כפר הנשיא 12305
04-6914985

ספריית כפר סאלד
כפר סאלד 12230
04-6907152

ספריית להבות הבשן
להבות הבשן 12125
04-6952140

ספריית מחניים
מחניים 12315
04-6933223

ספריית מלכיה
מלכיה 13845
04-6946711

ספריית מנרה
מנרה 12165
04-6908227

ספריית מעיין ברוך
מעיין ברוך 12220
04-6954643

ספריית משגב עם
משגב עם 12155
04-6953228

ספריית נאות מרדכי
נאות מרדכי 12120
04-6948154

ספריית סאסא
סאסא 13870
04-6988527

ספריית עמיעד
עמיעד 12335
04-6933597

ספריית עמיר
עמיר 12140
04-6954515

ספריית איילת השחר
איילת השחר 12200
04-6932719

ספריית ברעם
ברעם 13860
04-6988108

ספריית גדות
גדות 12325
04-6939190

ספריית גונן
גונן 12130
04-6952201

ספריית דן
דן 12245
04-6953769

ספריית דפנה
קיבוץ דפנה 12235
04-6945807

ספריית הגושרים
הגושרים 12225
04-6956486

ספריית חולתה
חולתה 12110
04-6915163

ספריית יפתח
יפתח 13840
04-6952870

ספריית יראון
יראון 13855
04-6988311

ספריית כפר בלום
כפר בלום 12150
04-6948511

ספריית כפר גלעדי
כפר גלעדי 12210
04-6946384

ספריית המועצה המקומית
יסוד המעלה
יסוד המעלה 12105
04-6936180

ספריית הר גיא
(בי"ס על יסודי)
קיבוץ דפנה 12235
04-6942320

ספריית הגומא
(בי"ס יסודי)
כפר בלום 12150
04-6941381

הודעות לקוראים

תקנות

מה חדש על המדף

הערה: האתר משמש לצרכי מידע לקוראים ואינו מהווה פרסום רשמי של הספריה. פרוייקט ספריה ברשת
פיתוח האתר: חברת סימניה בע"מ
[ניהול]